PIELGRZYMKA DO WŁOCH, termin: 21-30.08.2024r. zapisy do 31 marca 2024r., prowadzi P. Elżbieta Dąbkowska: tel. 664745255

PIELGRZYMKA WŁOCHY: PADWA – ASYŻ – CASCIA – RZYM – MONTE CASSINO – POMPEJE – SAN GIOVANI ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO – LANCIANO – LORETO
Termin : 21-30.08.2024
Czas trwania: 10 DNI Cena: 1990 zł + 590 euro / osobę
Zapisy do 31 marca 2024 r. Elżbieta Dąbkowska tel. 664745255
Program
1 dzień 04:30 – wyjazd z Ostrołęki– Msza Święta na Jasnej Górze. Przejazd do Czech, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień 06:00 – Śniadanie, przejazd przez Austrię do Włoch. Przyjazd do Padwy, nawiedzenia Bazyliki Św. Antoniego, Msza Święta, zwiedzanie. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień Śniadanie, przejazd do Asyżu – miasto Św. Franciszka, nawiedzenie bazyliki oraz miejsc związanych z życiem Świętego, Msza Święta. Przejazd, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień Śniadanie, przejazd do Cascia – miasto Św. Rity, nawiedzenie bazyliki. Msza Święta, modlitwa przy grobie Świętej. Przejazd do Rzymu, zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra, nawiedzenie grobu Ojca Św. Jana Pawła II. Przejazd w ok. Rzymu, zakwaterowanie w hotelu,obiadokolacja, nocleg.
5 dzień Śniadanie, audiencja z Ojcem Św. Franciszkiem, pobyt w Rzymie – zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym, Msza Święta. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych, obiadokolacja i nocleg.
6 dzień Śniadanie, przejazd na Monte Cassino – Polski Cmentarz Wojenny, zwiedzanie opactwa benedyktynów.Następnie przejazd do Pompei. Msza Święta, czas wolny. Przejazd do Rotondo, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień Śniadanie. Przyjazd do Monte Sant’ Angelo – odwiedzenie Sanktuarium Św. Michała Archanioła, Msza Święta. Powrót do San Giovanni Rotondo, odwiedzenie grobu i miejsc związanych z życiem Św. Ojca Pio. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzieńŚniadanie, Przejazd do Lanciano gdzie w VIII w. miał miejsce Cud Eucharystyczny, Msza Święta. Przejazd do Loreto, odwiedzenie bazyliki i Sanktuarium Świętego Domku, modlitwa, przejazd na Rivierę Adriatycką, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
9 dzieńŚniadanie, Msza Święta. Droga powrotna. Przyjazd do Czech, zakwaterowanie w hotelu ,obiadokolacja, nocleg.
10 dzień Śniadanie, przejazd do Polski. Msza Święta w Częstochowie. Powrót ok. 22:00.

Świadczenia:
– przejazd autokarem kl. turystycznej ze wszelkimi wygodami oraz kosztami parkingów i wjazdów do miast
– 9 noclegów w hotelach 4* i 3* w pokojach 2 os
– wyżywienie: śniadania wzmocnione + obiadokolacje
– ubezpieczenia turystyczne KL i NNW w najwyższej stawce
– obsługa pilota i opieka duszpasterska
– TFG 10 zł (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
– TFP 15 zł (Turystyczny Fundusz Pomocowy)
– słuchawki podczas zwiedzania każdego dnia
– przewodnicy miejscowi lokalni
– przejazdy metrem i kolejką w Rzymie

Uwagi
– wskazane jest wyrobienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w NFZ
– Zapisując się należy wpłacić kwotę 1990 zł tytułem zadatku oraz zgłosić telefonicznie lub osobiście następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, serię i nr ważnego dowodu osobistego lub paszportu, telefon komórkowy.
– kwotę 590 euro należy wpłacić na miesiąc przed wyjazdem

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku
zaistnienia sytuacji niezależnych od organizatora.
Warunkiem wyjazdu jest zebranie grupy 42 uczestników.