Rozpoczynamy realizację FEPŻ Podprogram 2023

Pierwszym krokiem każdej organizacji partnerskiej (OPL), która będzie odbierać żywność, jest złożenie do Caritas Diecezji Łomżyńskiej (OPR) wypełnionej ankiety– wniosku zgłoszeniowego z podaniem liczby planowanych podopiecznych ze względu na ograniczony przydział żywności (email, poczta).

Dziękujemy Wszystkim, którzy już wykonali to zadanie.

Ankieta zgłoszeniowa FEPŻ Podprogram 2023