18-400 Łomża, ul. Giełczyńska 20,

Kierownik: mgr Katarzyna Szklarz

tel. 662 056 798

 Głównym celem Ośrodka jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności: pomoc, opieka i profilaktyka.

            Ośrodek Wparcia Rodziny im. św. Faustyny Kowalskiej w Łomży założenia statutowe może realizować dzięki funkcjonowaniu Kuchni Caritas i Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas w Łomży.

 Plik do pobrania: Informacja o kryteriach kwalifikowalności do programu pomoc żywnościowa

Plakat OWR

 Program ŻÓŁTY TALERZ

10433119 272445209625662 127781329009988780 n

talerz

  8741m

18-400 Łomża, ul. Piękna 5

tel. 662 056 794

Pracownicy: Marta Osińska, Irena Galstyan

W roku 1995 Caritas Diecezji Łomżyńskiej uruchomiła w Łomży Kuchnię dla ubogich. Początkowo mieściła się ona w budynku kurialnym, a po wybudowaniu Diecezjalnego Domu Księży Emerytów przy ul. Giełczyńskiej 20 – kuchnię i stołówkę przeniesiono do pomieszczeń znajdujących się w tym budynku.

Z dniem 31 maja 2010 roku Kuchnia Caritas z ulicy Giełczyńskiej została przeniesiona do kamienicy znajdującej się przy ul. Pięknej 5 należącej do Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II w Łomży.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 11-tej do 13-tej wydawany jest gorący posiłek – zupa,  z której korzysta około 300 osób.  Osobami korzystającymi z posiłków są rodziny, osoby samotne, bezdomne, które otrzymały skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łomży.

Dzięki ofiarności naszych Darczyńców i ludziom dobrego serca wydawane są również otrzymywane od nich artykuły spożywcze w postaci: serków, dżemów, jak również odzież.

Ponadto w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy korzystającym wydawane są paczki żywnościowe, które są pozyskane ze zbiórek publicznych w łomżyńskich sklepach.. Organizowane jest również spotkanie Opłatkowe i Wigilia dla osób samotnych i bezdomnych.

Możliwość funkcjonowania Kuchni dla ubogich zawdzięczana jest Urzędowi Miasta, który finansuje w znacznej części prowadzenie tej placówki.

18-400 Łomża, ul. Giełczyńska 20

Specjalista ds. profilaktyki i uzależnień: mgr Katarzyna Szklarz, tel. 662 056 798

Wychowawca: mgr Katarzyna Sienkiewicz

Pomoc wychowawcy: Joanna Wierciszewska, tel. 538 304 871

Od roku 2000 w Łomży funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas, z której korzystają dzieci i młodzież z terenu miasta Łomży.

Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas przeznaczona jest dla dzieci w wieku od: samodzielności do16 roku życia.

Na początku istnienia świetlica działała w jednym niewielkim pomieszczeniu. Wraz z pojawieniem się możliwości pozyskiwania funduszy świetlica dziś ma ok. 200 metrów kwadratowych.

Od 2006 roku kierownikiem świetlicy jest – Katarzyna Szklarz (Karwowska).

Od 2013 roku Caritas Diecezji Łomżyńskiej uzyskała zezwolenie (nr 1/2013) na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas przy Ośrodku Wsparcia Rodziny im. św. Faustyny Kowalskiej w Łomży. Zezwolenie zostało wydane przez Prezydenta Miasta Łomża. Placówka wsparcia dziennego współfinansowana jest przez Urząd Miasta Łomży.

Oto kilka zdjęć z tej świetlicy:

0   0   0

0   00

0   0