Roczne sprawozdanie z działalności OPP Caritas Diecezji Łomżyńskiej za rok 2022

CDŁ2022Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

CDŁ2022Sprawozdanie merytoryczne

CDŁ2022Rachunek zysków i strat

CDŁ2022Informacja dodatkowa

CDŁ2022Bilans