* * *

Program ,,Na codzienne zakupy” – edycja 2023

Pomoc dla seniorów w zmaganiu z ubóstwem i samotnością.

Caritas Diecezji Łomżyńskiej wraz z Caritas Polska oraz Fundacją Biedronki po raz kolejny realizuje program ,,Na codzienne zakupy”.

Tylko jeden na sześciu seniorów (16,94%) może liczyć na pomoc materialną rodziny, a 77% z nich ma dochody nieprzekraczające 1500 zł miesięcznie. Tak wynika z badania uczestników programu „Na codzienne zakupy” Caritas Polska i Fundacji Biedronki, który pomaga seniorom dotkniętym ubóstwem i samotnością. W 2023 roku wartość programu wyniesie aż 20,9 mln zł, o prawie 19% więcej niż rok wcześniej, a pomoc otrzyma 11 tysięcy potrzebujących.

W cieniu wydarzeń ostatnich lat – pandemii COVID-19, wojny na Ukrainie, wysokiej inflacji – seniorzy w Polsce cierpią z powodu ubóstwa i samotności. W odpowiedzi na te problemy Caritas Polska i Fundacja Biedronki prowadzą program „Na codzienne zakupy”. Gwarantuje on długofalową pomoc seniorom i nie naznacza biedą, gdyż jego uczestnicy płacą za produkty kartą jak każdy inny klient sklepu. Dzięki naszemu wsparciu seniorzy lepiej się odżywiają, a zaoszczędzone środki mogą przekazać np. na wykupienie recepty.

Karta, która pomaga

Potrzebujący otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 185 zł miesięcznie na karcie przedpłaconej przez okres 10 miesięcy. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka, z wyłączeniem alkoholu, papierosów, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze. W ciągu 6 lat trwania programu Fundacja Biedronki i Caritas Polska przeznaczyły na pomoc seniorom już 85,3 mln zł (od 2020 roku projekt prowadzą Caritas Polska i Fundacja Biedronki, a wcześniej Caritas Polska i Biedronka). Ze wsparcia skorzystało ponad 30 tys. osób.
– Kupuję pieczywo, masło, nabiał. Mam swoje ulubione wafelki. Program „Na codzienne zakupy” pomaga – mówi pan Edward. – Takich programów powinno być więcej. – Wszyscy moi bliscy znajdują się na cmentarzach. Tu już nie mam nikogo, jestem całkowicie sam i praktycznie pozbawiony środków do życia – dodaje pan Edward. Cierpi na nowotwór, reumatoidalne zapalenie stawów i inne choroby, ale wciąż stara się być aktywnym, a karta „Na codzienne zakupy” pozwala mu kupować w sklepie potrzebne produkty. – Cieszę się każdym dniem.

1850 zł dla seniora

Obecna, szósta edycja programu, potrwa do stycznia 2024 roku. 73% uczestników programu stanowią kobiety, a 27% mężczyźni – wynika z danych zgromadzonych przez nas przed rozpoczęciem bieżącej edycji programu. Aż 73,2% beneficjentów to osoby samotne mieszkające w jednoosobowych gospodarstwach domowych; 77,02% ma dochody nie przekraczające 1500 zł miesięcznie.
– Wielu seniorów doświadcza osamotnienia. Obok ubóstwa, jest to drugi rodzaj głodu, z którym się mierzą – mówi Monika Figiel, koordynatorka programów senioralnych Caritas Polska. – Samotność doskwiera im szczególnie w trakcie posiłków. Dlatego czasem nie chce się seniorom gotować, nie mają motywacji. Każda karta jest zanoszona seniorowi przez wolontariusza. Przez 10 miesięcy w roku wolontariusz jest osobą, która może wesprzeć seniora, jeśli senior tego potrzebuje.

„Na codzienne zakupy” to największy program pomocowy skierowany do seniorów w sektorze organizacji pozarządowych. Dzięki współpracy Caritas Polska z Fundacją Biedronki jest on rozpoznawalny społecznie, wiarygodny, otrzymał też wyróżnienia w konkursie o tytuł Dobroczyńca Roku oraz konkursie „Razem dla Seniorów”.

– Program „Na codzienne zakupy” to nasz największy program, a dzięki partnerstwu z Caritas Polska pomaga on tysiącom najbiedniejszych seniorów. W tym roku zwiększyliśmy wartość doładowania karty o 25 zł w stosunku do poprzedniej edycji, dzięki czemu senior co miesiąc otrzymuje kwotę 185 zł na zakupy. Będziemy nadal realizować szkolenia dla wolontariuszy Caritas dot. żywienia osób starszych, by mogli także w tym obszarze pozytywnie wpływać na swoich podopiecznych. Planujemy również m.in. warsztaty z czytania etykiet produktów spożywczych – zapowiada Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Tylko 16,94% beneficjentów może liczyć na pomoc rodziny. 62,78% deklaruje, że rodzina nie jest w stanie udzielić im wsparcia, 10,27% nie ma rodziny, a 10,01% nie ma kontaktu z rodziną. 28,35% beneficjentów potrzebuje pomocy w robieniu zakupów (zwykle dlatego, że ich stan zdrowia nie pozwala na wychodzenie z domu/dźwiganie).

Sieć Caritas, Fundacja Biedronki, sieć sklepów Biedronka

Realizację programu „Na codzienne zakupy” umożliwia 4000 wolontariuszy, współpracujących w 43 Caritas diecezjalnych.
– Bardzo lubimy pracować z wolontariuszami. Podstawowa grupa to młode seniorki. 50-, 60-, czasem 70-letnie, energiczne kobiety z doświadczeniem życiowym, które potrafią zaradzić w różnych problemach życiowych, zdrowotnych, materialnych ubogich seniorów. Są naszym skarbem – mówi Monika Figiel. – Dlatego kolejny rok inwestujemy w ten rodzaj wolontariatu, organizując szkolenia i fora wymiany doświadczeń w Caritas Polska i w Caritas diecezjalnych. Tematy spotkań to: jak skuteczniej aktywizować seniorów, jak budować wspierające wspólnoty senioralne, jak dbać o zdrowe żywienie seniorów. Obecność wolontariuszy jest również szansą na aktywizację seniorów, spotkanie z drugim człowiekiem.

Koordynatorzy programu i wolontariusze działają zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych miastach. Łącznie ponad 1000 ośrodków, głównie Parafialnych Zespołów Caritas, bierze udział w poszukiwaniu najuboższych seniorów, którzy spełniają kryteria wieku i dochodu. – Ta forma organizacji jest bardzo ważna, gdyż to parafie i PZC mają najlepszą orientację w potrzebach najuboższych seniorów na swoim terenie i potrafią znaleźć dla nich najlepsze formy pomocy – podkreśla Monika Figiel.

Dzięki temu, że w Polsce działa aż 3429 sklepów Biedronki, wsparcie udzielane w ramach programu jest dla seniorów łatwo dostępne. Karta „Na codzienne zakupy” długofalowo podnosi jakość żywienia osób starszych, daje im wolność wyboru i pozytywnie zmienia ich codzienność.

Więcej informacji:
 strona programu Na codzienne zakupy https://karta.caritas.pl/
 programy senioralne Caritas https://caritas.pl/pomoc-w-polsce/seniorzy/

UWAGA: Wszystkie Karty z edycji 2023 zostały już rozdystrybuowane, Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom i Seniorom za aktywny udział w Programie.

 

 

* * *

Program Pomocy Postpenitencjarnej ”KOŁOWROTEK”

W Programie mogą wziąć udział osoby opuszczające Zakłady Karne i Areszty Śledcze z terenu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie (maksymalnie 3 miesiące od dnia opuszczenia Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego).

Dodatkowo, do pomocy uprawniona jest najbliższa rodzina osadzonych, maksymalnie 6 miesięcy od dnia osadzenia najbliższego członka rodziny.

ULOTKA INFORMACYJNA

 

 

* * *

Caritas Diecezji Łomżyńskiej zakwalifikowała się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia w czasie kryzysu.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany m.in. do fundacji i stowarzyszeń wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Dzięki udziałowi w programie możliwy był zakup żywności do Ośrodków zbiorowego zakwaterowania, jadłodajni czy świetlic socjoterapeutycznych.

Czas realizacji programu: listopad 2022 – kwiecień 2023 r.

 

 

* * *

 

 

 

* * *

 

* * *

 

* * *

 

* * *

 

 

Więcej informacji na temat programu:

* * *

* * *

* * *

* * *

Nawet co piąty senior bywa głodny. Z pomocą przychodzą Caritas i Fundacja Biedronki.

Rozpoczęła się kolejna edycja programu „Na codzienne zakupy” wspierającego osoby starsze,

znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

W jego ramach potrzebujący seniorzy otrzymują kartę na zakupy do Biedronki.

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 20 proc. uczestników programu bywa głodna, bo nie stać ich na zakup żywności.  Karta na zakupy pozwala seniorom samodzielnie decydować, których produktów potrzebują najbardziej, a dzięki temu seniorzy mogą się lepiej się odżywiać.

Znacząca pomoc dla seniorów

Aż 87 proc. ankietowanych uczestników programu „Na codzienne zakupy” przyznało, że w sklepie musi zawsze wybierać najtańsze produkty spożywcze. Niewiele mniej, bo 84 proc., deklaruje, że ich dochody są zbyt niskie, by zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe, a ponad połowy badanych nie stać na kupno opału i zapłacenie rachunków*.

– Te liczby pokazują, że wśród polskich seniorów nie brakuje osób potrzebujących wsparcia. Trwająca wojna w Ukrainie i jej skutki ekonomiczne wpływają także na nich – zwraca uwagę Monika Figiel zajmująca się programami senioralnymi w Caritas Polska. – Dlatego bardzo nas cieszy, że możemy rozszerzyć kierowaną do nich pomoc w ramach programu realizowanego wspólnie z Fundacją Biedronki i przez nią finansowanego.

Misją Fundacji Biedronki jest pomoc seniorom. – Dla nas ważne jest, że docieramy do najbardziej potrzebujących osób starszych, dla których te 160 zł miesięcznie naprawdę stanowi znaczącą pomoc. Dzięki niej seniorzy kupują przede wszystkim lepsze, bardziej wartościowe jedzenie – nabiał,  mięso czy owoce. Pomoc w formie  karty jest ceniona za to, że daje możliwość wyboru, poczucie decyzyjności. To ważne dla nas wszystkich, bez względu na zasobność portfela – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Rośnie liczba beneficjentów

Program „Na codzienne zakupy” umożliwia jego uczestnikom – seniorom wytypowanym przez 43 diecezjalne Caritas – dokonywanie płatności za zakupy w sklepach sieci Biedronka za pomocą kart przedpłaconych. W obecnej, piątej już edycji programu, zakodowana na karcie kwota wynosi 160 zł miesięcznie – o 10 zł więcej niż rok wcześniej.

Od początku realizacji programu wzrasta liczba jego beneficjentów. W 2018 r. było to 5,3 tys. osób, a w bieżącym roku to już 11 tys. osób. Rośnie również wartość udzielanej pomocy – w obecnej edycji programu wyniesie ona 17,6 mln zł, czyli o ponad 3 mln zł więcej niż w rok temu. Więcej jest także wolontariuszy, który pomagają seniorom w ramach programu (w załatwieniu formalności, zrobieniu zakupów, itp.). Ich liczba wzrośnie w tym roku z trzech do czterech tysięcy. Kontakt z wolontariuszami jest dla seniorów ważny, szczególnie biorąc pod uwagę, że aż 40 proc. ankietowanych uczestników programu Caritas i Fundacji Biedronki widzi swoją rodzinę najwyżej kilka razy w roku. Samotność stanowi duży problem w tej grupie.

– W ramach działań towarzyszących programowi aktywizujemy seniorów i pomagających im wolontariuszy, zapraszamy ich do organizowania różnych międzypokoleniowych spotkań, warsztatów, wycieczek i pielgrzymek. To szczególnie ważne w popandemicznym czasie, po tym, gdy wielu seniorów doświadczyło zamknięcia i samotności – podkreśla Monika Figiel.

Program, który przynosi zmianę

Ważnym elementem programu są szkolenia dla liderów wolontariatu i wolontariuszy, m. in. na temat relacji z seniorami i zdrowia seniorów.

Przedstawicielka Caritas Polska zaznacza, że program rozwija się dzięki współpracy podmiotów, które traktują jego realizację jako długofalowe przedsięwzięcie.

– Mamy stabilnego i solidnego partnera w postaci Fundacji Biedronki. Mamy wspólnie coraz większe doświadczenie. Systematycznie badamy efekty naszych działań (we współpracy z  IPSOS) i dzięki temu rozwijamy świetny, bardzo potrzebny seniorom program, zmieniając ich codzienność – podsumowuje Monika Figiel.

Obecna edycja programu „Na codzienne zakupy” trwa przez 10 miesięcy. Z wydawanych w ramach programu kart jego uczestnicy mogą korzystać od kwietnia 2022 r. do stycznia 2023 r.

*Przytoczone dane pochodzą z badania Ocena realizacji projektu społecznego „Na codzienne zakupy”, IPSOS 2021. Badanie realizowane metodą wywiadów telefonicznych na próbie 1016 osób.

 

* * *

 

* * *