Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce

1. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej

Kierownik: mgr Jadwiga Dudek

07-410 Ostrołęka, ul. Goworowska 49; tel. 0-29/769 33 50

www.ostroleka.caritas.pl/

07-200 Wyszków, ul. Kościuszki 19; 0-29/742 55 38

www.hospicjumwyszkow.republika.pl