Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie
16-080 Tykocin, ul. Klasztorna 1;
tel. 0-85/718 72 37; fax. 0-85/718 76 87
e-mail: dpstykocin@wp.pl
Dyrektor: ks. dr Marcin Roszkowski

Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie jest przeznaczony dla kobiet chorych psychicznie. Mają one tam zapewnioną profesjonalną opiekę medyczno-psychologiczną i duchową oraz różne formy psychoterapii indywidualnej i grupowej wraz z terapią zajęciową.