Komunikat Caritas Diecezji Łomżyńskiej na Wielki Post – SOLIDARNI Z UKRAINĄ

W związku inwazją rosyjską na Ukrainę proszę o wystawienie w widocznym miejscu w kościele skarbony JAŁMUŻNY WIELKOPOSTNEJ wraz z plakatem.

Ideą JAŁMUŻNY WIELKOPOSTNEJ będzie pomoc materialna uchodźcom.

W ośrodkach Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży i w Ptakach przebywa od 120 do 150 osób od początku wybuchu wojny.

Do tej pory Caritas Diecezjalna wspomogła 7 Diecezji Rzymskokatolickich na Ukrainie. Udzielana jest również ciągła pomoc rzeczowa żołnierzom na froncie.

Zebrane środki należy przesłać na konto Caritas Diecezji Łomżyńskiej:

BS Łomża 25 8757 0001 0001 6766 2000 0010 z dopiskiem „JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA”.

Rozliczenie zebranych ofiar  ze skarbony:

½ do Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ½ zebranej ofiary przeznaczona jest na działalność charytatywną Parafialnego Zespołu Caritas lub Szkolnego Koła Caritas.

W tym roku nie dostarczymy na parafie skarbonek JAŁMUŻNY WIELKOPOSTNEJ, ponieważ zebrane ofiary nie pokryły kosztu ich zakupu.

Ponadto w związku z „Apelem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z pierwszą rocznicą agresji rosyjskiej na Ukrainę”, polecam aby w piątek 24 lutego br.,we wszystkich kościołach Diecezji Łomżyńskiej wznieść modlitwy w intencji pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego br., po każdej Mszy Świętej, zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny.

Ofiary w całości należy przekazać na w/w konto Caritas Diecezji Łomżyńskiej z dopiskiem „UKRAINA”.

Wszystkim, którzy włączą się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy składam serdeczne Bóg zapłać. W intencji wszystkich Ofiarodawców i Darczyńców w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca, w Kaplicy Caritas Diecezji Łomżyńskiej, sprawowana jest Msza Święta.

 

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 17 lutego 2023 r.

  1. 126/2023