caritas plakat A3 1 procent v3

  Możesz pomóc

przekazując 1% podatku

dla organizacji pożytku publicznego.

Od 1 stycznia 2004 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - zamiast do budżetu państwa.

Z radością informujemy, że z dniem 12 grudnia 2006 została powołana „CARITAS BLIŹNIM” jako jednostka wspomagająca działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Posiada ona status organizacji pożytku publicznego i zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000269678

Dzięki powołaniu do życia „CARITAS BLIŹNIM” można wspomóc Caritas Diecezji Łomżyńskiej przekazując 1% swojego podatku właśnie na tą jednostkę.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz „Caritas Bliźnim” i wspomóc w ten sposób Caritas Diecezji Łomżyńskiej?

1. Wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT 36 lub PIT 37) za rok 2018 obliczamy podatek należny urzędowi skarbowemu. Kwotę podatku wpisujemy w rubrykę "Podatek należny...".

2. Obliczamy 1% podatku należnego. Otrzymaną kwotę wpisujemy w rubrykę "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół) w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego.

A oto niezbędne dane:

„CARITAS BLIŹNIM”

ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża

konto bankowe: BANK Spółdzielczy w Łomży

numer konta: 78 8757 0001 0001 6766 2000 0220

dopisek w rubryce tytułem: 1% PODATKU NA ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Uwaga: Osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą również dokonać wpłaty 1%, ale muszą rozliczać się same - nie przez ZUS. Bardzo prosimy rodziny o pomoc osobom starszym.

lub

     Dokonując darowizny na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (a taką jest m.in. Caritas) można odliczyć do 6% dochodu (podstawa prawna: Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust.1 pkt 9)

Podobnie jak dotychczas, odliczone od dochodu darowizny powinny zostać udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

UWAGA!!!

Na podstawie Art.55 ust.7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.o stosunku Państwa do Kościola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 z późn.zm) możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz Kościoła Katolickiego (kościelnych osób prawnych, np. parafii) w pełnej wysokości - bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem:

- przekazania darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze za pokwitowaniem

- uzyskania od kościelnej osoby prawnej sprawozdania z zużycia środków w terminie 2 lat od dnia przekazania darowizny.

Sprawozdanie nie jest konieczne dla odliczenia darowizny, jeżeli jednak nie zostanie uzyskane w terminie 2 lat od dnia przekazania, podatnik będzie zobowiązany do skorygowania PIT za rok, w którym dokonał odliczenia, do wysokości limitu określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. do kwoty 350zł (darowizna na cele pożytku publicznego). Odliczenie choć 350zł będzie możliwe, jeżeli darowizna została dokonana w formie wpłaty na rachunek bankowy, gdyż tylko taka wpłata pozwala na dokonanie odliczenia zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Projekty i dzieła prowadzone przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej można wesprzeć :

• Włączając się w pracę Caritas Diecezji Łomżyńskiej jako wolontariusz

  (patrz: Wolontariat)

• Wspomagając nasze działania poprzez wpłatę:

na konto Caritas Diecezji Łomżyńskiej:

Nr konta: BS Łomża 25 8757 0001 0001 6766 2000 0010