Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

 Caritas Diecezji Łomżyńskiej już po raz 20-ty podejmuje szczytną akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z najuboższych rodzin, jak również na indywidualną pomoc małym podopiecznym naszej Caritas i prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych.

Do każdej świecy, jako forma podziękowania, nieodpłatnie dołączony jest karnet, w którym znajdują się 3 karty świąteczne.

Składając serdeczne Bóg zapłać, zapewniamy o modlitwie i comiesięcznej Mszy Świętej sprawowanej w intencji naszych Ofiarodawców i Darczyńców.

Z pamięcią w modlitwie:

Ks. Andrzej Mikucki

Dyrektor