W ramach zbiórki publicznej „KILOMETRY DOBRA 2017” (nr zezwolenia 2017/745/OR) przeprowadzonej w dniach 01.03.2017 – 31.07.2017 zebrano 32270,77zł

     Zebrane środki finansowe przeznaczono na realizację celu zbiórki tj. remont łazienek i pokoi w domkach letniskowych w ośrodku „CARITAS BLIŹNIM” na potrzeby wychowania i terapii społecznej dzieci i młodzieży.

Dziękujemy Wolontariuszom i Darczyńcom za udział w Akcji

SKCrozliczenie.doc

 

WWWCARITAS19062017

www1906