Dziękujemy wykonawcom palm tj. członkom Katolickiego Stowarzyszenia "Pokój i Dobro" Oddział Pomocy Osobom z SM oraz uczestnikom turnusu rehabilitacyjnego CDŁ, którzy z ogromnym zapałem stanęli na wysokości zadania i wykonali 80 szt palm pod czujnym okiem instruktorki Pani Krystyny Bazydło. Podziękowania dla Wolontariuszy z III LO Łomża, Ekonomika, G Nowogród za kiermasze palmowe.