Zapraszamy na wakacyjny wyjazd

dzieci i młodzież z parafii

wolny termin:

04.08 – 10.08.2018 – 7 dni – 300zł/osoba

22.08 – 28.08.2018 – 7 dni – 300zł/osoba

lub 22.08 – 31.08.2018 – 10 dni + wycieczka autokarowa i rejs statkiem do Mikołajek– 500zł/osoba

Informacje szczegółowe wypoczynku:

1. W ramach warsztatów wakacyjnych oferujemy:

- wyżywienie i zakwaterowanie,

- realizację programu promocji zdrowia,
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
- ubezpieczenie NNW,

- promocję wolontariatu,

- kreatywne spędzenie czasu wolnego,

- rozwój własnych umiejętności i odkrycie nowych,

- zajęcia rekreacyjno – sportowe, spotkania integracyjne (dyskoteki, zabawy integracyjne, konkursy),

- wycieczki krajoznawcze.

2. Ośrodek wypoczynkowy spełnia wymagania związane z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Wypoczynek zostanie zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

3. Transport uczestników do/z ośrodka we własnym zakresie.

4. Zgłoszenia grupowe z parafii do dnia 31.07.2018 w Caritas tel. 86 2162938. Wypełnione Karty kwalifikacyjne należy dostarczyć do Caritas Diecezji Łomżyńskiej, najpóźniej do dnia 10.08.2018r. Niedostarczenie karty w tym terminie spowoduje skreślenie z listy uczestników wypoczynku.