Łomża, 8 stycznia 2018 r.

N. 21/B/2018

              

Do Księży Proboszczów Diecezji Łomżyńskiej!

 

            Podobnie jak w latach ubiegłych Księża Proboszczowie proszeni są o podanie do wiadomości wiernych załączonego poniżej komunikatu Caritas Diecezji Łomżyńskiej, dotyczącego możliwości przekazania 1 % podatku dochodowego należnego za 2017 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej taką organizacją jest „CARITAS BLIŹNIM” wspierająca statutową działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

            Komunikat należy odczytać w ogłoszeniach parafialnych na wszystkich Mszach Świętych w następujące niedziele: 21 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 8 kwietnia 2018 r.

Księża Proboszczowie proszeni są również o umieszczenie w gablotach parafialnych niniejszego Komunikatu oraz otrzymanych plakatów.

            Boża Łaska, Chrystusowy pokój i moje pasterskie błogosławieństwo niech towarzyszą wszystkim dobroczyńcom.                      

                                                                      

                                                                                               + Janusz Stepnowski

                                                                                               Biskup Łomżyński

 

__________________________________________________________________________

 

Komunikat Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Drodzy Parafianie!

            Zgodnie z obowiązującym prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego za rok 2017 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej kościelną organizacją pożytku publicznego jest „CARITAS BLIŹNIM” wspierająca działalność statutową Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

            Zwracam się z prośbą do Państwa o ofiarność, która kosztuje tak niewiele. Proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego na „CARITAS BLIŹNIM”, a otrzymane środki przeznaczymy na dożywianie ubogich, leczenie chorych, wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz opiekę nad bezdomnymi. Informacja o nr KRS „CARITAS BLIŹNIM” znajduje się na plakatach, obrazkach kolędowych i w Głosie Katolickim.

Bez tej corocznej ofiary serc nie bylibyśmy w stanie dopomóc tak dużej liczbie potrzebujących. Za okazaną pomoc składam serdeczne „Bóg Zapłać”.

           

                                    Z pamięcią w modlitwie

                                                                                               Ks. Andrzej Mikucki

                                                                                   Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej