Łomża, 3 stycznia 2017 r.
                                                                                                          N. 3/2017

Do Księży Proboszczów Diecezji Łomżyńskiej!

  Podobnie jak w latach ubiegłych Księża Proboszczowie proszeni są o podanie do wiadomości wiernych załączonego poniżej komunikatu Caritas Diecezji Łomżyńskiej, dotyczącego możliwości przekazania 1 % podatku dochodowego należnego za 2016 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej taką organizacją jest „CARITAS BLIŹNIM” wspierająca statutową działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
     Komunikat należy odczytać w ogłoszeniach parafialnych na wszystkich Mszach Św. w następujące niedziele: 22 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 9 kwietnia 2017 r.
Księża Proboszczowie proszeni są również o umieszczenie w gablotach parafialnych niniejszego Komunikatu oraz otrzymanych plakatów.

   Boża Łaska, Chrystusowy pokój i moje pasterskie błogosławieństwo niech towarzyszą wszystkim dobroczyńcom.       

                                                                                                                 + Janusz Stepnowski

                                                                                                                    Biskup Łomżyński

_________________________________________________________________________ 

Komunikat Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Drodzy Parafianie!

   Zgodnie z obowiązującym prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego za rok 2016 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej kościelną organizacją pożytku publicznego jest „CARITAS BLIŹNIM” wspierająca działalność statutową Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
     Zwracam się z prośbą do Państwa o ofiarność, która kosztuje tak niewiele. Proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego na „CARITAS BLIŹNIM”, a otrzymane środki przeznaczymy na dożywianie ubogich, leczenie chorych, wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz opiekę nad bezdomnymi. Informacja o nr KRS „CARITAS BLIŹNIM” znajduje się na plakatach, obrazkach kolędowych i w Głosie Katolickim.
   Bez tej corocznej ofiary serc nie bylibyśmy w stanie dopomóc tak dużej liczbie potrzebujących. Za okazaną pomoc składam serdeczne „Bóg Zapłać”.                                                        

                                                           Z pamięcią w modlitwie                                                                           

                                                                       Ks. Andrzej Mikucki
                                                             Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej